Düzey 1 Tüm Dersler

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Sermaye Piyasası Araçları 1

Yatırım Kuruluşları

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Soru Seti ve Ders Notları
2
Sermaye Piyasası Kavramı, Finansal Piyasaların Amacı ve fonksyonları
3
Sermaye Piyasası Kanunu Amacı, Kapsamı ve temel Kavramlar
4
Sermaye Piyasası Araçları
5
Kaydi Sistem MKK, Teminatlar, Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
6
Halk’a Arz ve İhraç, Kamu Aydınlatma Belgeleri, İzahname ve İhraç Belgesi
7
Kamu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk, İhraç ve Halka Açıklık
8
Halk’a Arz Satış Yöntemleri, Fiyat İstikrarını Sağlayıcı Yöntemler
9
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri, Yan Hizmetler, Kitle Fonlaması
10
Yatırım Kuruluşları, Kollektif Yatırım Kuruluşları
11
Kollektif Yatırım Kuruluşları, Yatırım Ortaklıkları, Kira Sertifikaları
12
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
13
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
14
Yatırım Fonları
15
Şemsiye Fon Türleri
16
Fon Portföy Sınırlamaları, Fonun Sona Ermesi, TEFAS
17
Portföy Saklama Hizmeti ve Diğer Sermaye Piyasası Kurumları
18
Borsalar, Piyasa İşleticileri, BİAŞ
19
Kamunun Aydınlatılması, KAP
20
Kurumsal Yönetim
21
Sermaye Piyasası Suçları
22
Sermaye Piyasası Suçları -2
23
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği TSPB

Sermaye Piyasası Araçları 1

1
Sermaye Piyasası Araçları 1 Soru Setleri ve Ders Notları
2
Menkul Kıymetler
3
Pay Senetleri – 01
4
Pay Senetleri – 02
5
Pay Senetleri – 03
6
Pay Senetleri – Pay Senetlerinde Halka Arz – 01
7
Pay Senetleri – Pay Senetlerinde Halka Arz – 02
8
Tahviller – 01
9
Tahviller – 02
10
Yatırım Fonları – Türleri
11
Yatırım Fonları – Portföy Sınırlamaları
12
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
13
Vadeli İşlem, Opsiyon Sözleşmeleri
14
Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Karşılaştırması

Yatırım Kuruluşları

1
Yatırım Kuruluşları Soru Setleri ve Ders Notları
2
Alım Satım Aracılığı Faaliyeti
3
Halka Aracılık Faaliyeti
4
Saklama Faaliyeti
5
Müşteri Sınıflaması – Uygunluk Testi
6
Yatırım Kuruluşlarının Yükümlülükleri
7
Yatırım Kuruluşlarında Belge Kayıt Düzeni
8
Türev İşlemlerde Belge ve Kayıt Düzeni – 01
9
Türev İşlemlerde Belge ve Kayıt Düzeni – 02
10
Kredili Alım – Açığa Satış – Ödünç Alma Verme – 01
11
Kredili Alım – Açığa Satış – Ödünç Alma Verme – 02
12
Kredili Alım – Açığa Satış – Ödünç Alma Verme – 03
13
Kredili Alım – Açığa Satış – Ödünç Alma Verme – 04
14
Yatırım Kuruluşları Deneme Sınavı – 1
25 soru
15
Yatırım Kuruluşları Deneme Sınavı – 2
25 soru
16
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Soru Setleri ve Ders Notları
17
Merkezi Takas Kuruluşları Kavramlar
18
Merkezi Takas Kuruluşları Kavramlar – 02
19
Kaydileştirme
20
Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK
21
Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK kayıtları
22
Takas Saklama kuruluşları Haritası
23
Takas ve Saklama Bankası Takasbank
24
Takasbank Teslim Karşılığı Ödeme

Saklama ve Operasyon İşlemleri

1
Takasbank Temerrüt, Teminat
2
Takasbank Disiplin Cezaları
3
Merkezi Karşı Taraf MKT
4
MKT Üyelik, Teminatlar, Temerrüt
5
Portföy Saklama Hizmeti
6
Operasyon İşlemleri ( Pay Piyasası )
7
Operasyon İşlemleri ( Pay Piyasası ) Takas, Temerrüt
8
Operasyon İşlemleri ( Borçlanma Araçları Piyasası ) ISIN Kodu
9
Borçlanma Araçları Piyasası Transfer, Takas, Temerrüt
10
Türev Araçlar Piyasasında Takas, Uzlaşma, Fiziki Teslimat – 01
11
Türev Araçlar Piyasasında Takas, Uzlaşma, Fiziki Teslimat – 02
En az 2 kez tekrar etmeniz gerekmektedir.
Eğitim videolarımızda ve dökümanlarımızda, SPL tarafından hazırlanmış olan eğitim klavuzlarında yazılı olan konuların Düzey 1 lisanslama sınavları için yeterli düzeyde özet bilgilerden oluşmaktadır.
Şu an duyuru yok.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Favorilere Ekle
Kayıtlı: 1280 öğrenci
Süre: 20:00:00
Dersler: 70
Video: 14:25:00
Seviye: Başlangıç