Düzey 1 Tüm Dersler

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Sermaye Piyasası Araçları 1

Yatırım Kuruluşları

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Soru Seti ve Ders Notları
2
Sermaye Piyasası Kavramı, Finansal Piyasaların Amacı ve fonksiyonları
3
Fonksiyonlarına Göre Sermaye Piyasaları, Finansal Piyasaların Unsurları
4
Sermaye Piyasası Kanunu Amacı, Kapsamı ve temel Kavramlar
5
Sermaye Piyasası Araçları
6
Kaydi Sistem MKK, Teminatlar, Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
7
Halk’a Arz ve İhraç, Kamu Aydınlatma Belgeleri, İzahname ve İhraç Belgesi
8
Kamu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk, İhraç ve Halka Açıklık
9
Halk’a Arz Satış Yöntemleri, Fiyat İstikrarını Sağlayıcı Yöntemler
10
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri, Yan Hizmetler, Kitle Fonlaması
11
Yatırım Kuruluşları, Kollektif Yatırım Kuruluşları
12
Kollektif Yatırım Kuruluşları, Yatırım Ortaklıkları, Kira Sertifikaları
13
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
14
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
15
Yatırım Fonları
16
Şemsiye Fon Türleri
17
Fon Portföy Sınırlamaları, Fonun Sona Ermesi, TEFAS
18
Portföy Saklama Hizmeti ve Diğer Sermaye Piyasası Kurumları
19
Borsalar, Piyasa İşleticileri, BİAŞ
20
Kamunun Aydınlatılması, KAP
21
Kurumsal Yönetim
22
Sermaye Piyasası Suçları
23
Sermaye Piyasası Suçları -2
24
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği TSPB

Sermaye Piyasası Araçları 1

1
Sermaye Piyasası Araçları 1 Soru Setleri ve Ders Notları
2
Kıymetli Evrak
3
Pay Kavramı
4
Pay Benzeri Menkul Kıymetler
5
Payların Sağladığı Haklar ve Yükümlülükler
6
Pay Tebliği
7
Pay Tebliği-Bedelli, Bedelsiz, Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
8
Pay Tebliği Nominal Değerin Altında Pay İhracı, Sermaye Azaltımı
9
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı, Halka Arz -1
10
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı, Halka Arz -2
11
Satışa Hazır Bekletilen Paylar, Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler
12
Halk’a Arzda Özellikli Durumlar, Öntalep Toplama
13
Borçlanma Araçları ve İhracı
14
Borçlanma Araçlarının İhracı, İhraç Limiti
15
Tahviller, Tahvillerle İlgili Genel Esaslar
16
Tahvillerin İtfası, Tahvil Değer ve Vade Tanımları
17
Değiştirilebilir, Dönüştürülebilir Tahviller DET, PDT
18
Finansman Bonosu, Kıymetli Maden Bonoları, Altın Tahvili
19
Kamu Borçlanması, İç ve Dış Borçlanma Araçları, İhraç Yöntemleri
20
İslami Sermaye Piyasası Araçları, Kira Sertifikası
21
Kollektif Yatırım Kuruluşları, Şemsiye Fonlar
22
Kollektif Yatırım Kuruluşları, Şemsiye Fon Türleri ve İhracı
23
Şemsiye Fon Türleri
24
Yatırım Fonları Portföy Sınırlamaları, TEFAS
25
Borsa Yatırım Fonları
26
Türev Araçlar, Vadeli İşlem Sözleşmeleri
27
Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Futures, Forward, VİOP’da İşlemleri
28
Vadeli İşlem Sözleşmelerinin İşleyişi, Opsiyon Sözleşmeleri ve Terimleri
29
Opsiyon Primleri, Opsiyon Türleri, SWAP Sözleşmeleri
30
Vadeli İşlemlerin Karşılaştırma Tablosu

Yatırım Kuruluşları

1
Yatırım Kuruluşları Soru Setleri ve Ders Notları
2
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri, Yan Hizmetler
3
Aracı Kurumların Gruplandırılması, Emir İletimine Aracılık
4
İşlem Aracılığı
5
Portföy Aracılığı
6
Türev Araç İşlemleri
7
Bireysel Portföy Yöneticiliği, Yerindelik Testi
8
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
9
Halk’a Arza Aracılık
10
Saklama Hizmeti
11
Yan Hizmetler, Yatırım Danışmanlığı
12
Aracı Kurum-Kuruluş Şartları
13
Aracı Kurum-Personele İlişkin Esaslar
14
Yatırım Kuruluşları-İnternet Siteleri
15
Müşterilerin Sınıflandırılması-Uygunluk Testi
16
Aracı Kurumların Ortaklık Yapısı, Merkez Dışı Örgütleri
17
Pay Piyasasında Operasyon İşlemleri, Prensipler, Takas, Temerrüt
18
Aracı Kuruluşlar Tarafından Düzenlenecek Belgeler -1
19
Aracı Kuruluşlar Tarafından Düzenlenecek Belgeler -2
20
Aracı Kuruluşlar Tarafından Düzenlenecek Belgeler -3
21
Kredili İşlem, Açığa Satış, Ödünç Alma Verme -1
22
Kredili İşlem, Açığa Satış, Ödünç Alma Verme -2
23
Kredili İşlem, Açığa Satış, Ödünç Alma Verme -3
24
Kredili İşlem, Açığa Satış, Ödünç Alma Verme -4
25
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Platformu -1
26
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Platformu -2
27
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Platformu -3

Saklama ve Operasyon İşlemleri

1
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Soru Setleri ve Ders Notları
2
Merkezi Takas Kuruluşları
3
Merkezi Takas, Merkezi Karşı Taraf
4
Takas Sistemi Unsurları, Takas Kesinliği, İşlem Öncesi Depo Şartı
5
Takasbanka Üyelik, Üyelik Esasları, Üyeliğin İptali
6
MKT Temerrüt Yönetim Süreci
7
MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu, Üyelik ve Üyeleri
8
Kaydileştirme, MKK Hesapları
9
MKK Kayıtların Tutulması, MKK Teminatları
10
Garanti Fonu MTK Teminatlar ve Kompozizsyon Oranları
11
Temerrüt, Temerrüt Esasaları
12
Takas Esasları, Takasbank Disiplin cezaları
13
Merkezi Karşı Taraf, Pay Piyasasında Operasyon İşlemleri
14
Pay Piyasasında Operasyon İşlemleri, Prensipler
15
Pay Piyasasında Temerrüt, Risk ve Teminat Yönetimi
16
Borçlanma Araçları Opesasyon İşlemleri, ISIN Kodu
17
Borçlanma Araçları Piyasası Pazarları
18
Borçlanma Araçları Piyasası Pazarları – 2
19
Borçlanma Araçları Piyasası Takas Esasları
20
Borçlanma Araçları Piyasası Nakit ve Kıymet Takası, Temerrüt Cezası
21
Para Piyasası Operasyon İşlemleri, Örnekler
22
Türev Araçlar Piyasası Operasyon İşlemleri,
23
Türev Araçlar Piyasası Operasyon İşlemleri, Pozisyon Limitleri
24
Türev Araçlar Piyasası Operasyon İşlemleri, Garanti fonu
25
Takas Temerrüt Genel Tablosu
26
Takas Teminat Yönetimi,
27
Portföy Saklama Hizmeti -1
28
Portföy Saklama Hizmeti -2
29
Temel Kavramlar
En az 2 kez tekrar etmeniz gerekmektedir.
Eğitim videolarımızda ve dökümanlarımızda, SPL tarafından hazırlanmış olan eğitim klavuzlarında yazılı olan konuların Düzey 1 lisanslama sınavları için yeterli düzeyde özet bilgilerden oluşmaktadır.
Şu an duyuru yok.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Favorilere Ekle
Kayıtlı: 1283 öğrenci
Süre: 20:00:00
Dersler: 110
Video: 14:25:00
Seviye: Başlangıç