Düzey 1 Tüm Dersler

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Sermaye Piyasası Araçları 1

Yatırım Kuruluşları

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Soru Seti ve Ders Notları
2
Sermaye Piyasası Kavramı
06:42

asdfasdf asdf asdf asdf asdf asdf

3
Sermaye Piyasası Kanunun Amacı, Kapsamı ve Kavramları
4
Sermaye Piyasası Kurulu ve Kurumları
5
Sermaye Piyasası Kurumları – 02
6
Sermaye Piyasası Kurumları – 03
7
Kamu Aydınlatma Platformu KAP – Kurumsal Yönetim
8
Kollektif Yatırım Kuruluşları- Fonlar
9
Sermaye Piyasası Araçları ve İhracı
10
Kira Sertifikaları – Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
11
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
12
Yatırım Fonları
13
Yatırım Fonları Türleri
14
Yatırım Fonları Portföy Sınırlamaları
15
Borsalar Piyasa İşleticileri BİST
16
BİST – Halka Açık Ortaklıklar
17
Sermaye Piyasalarında Halka Arz
18
Finansal Rporlama – Sermaye Piyasası Suçları
19
Sermaye Piyasası Suçları – Türkiye Serm. Piy. Birliği TSPB
20
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Deneme Sınavı 1
25 soru
21
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Deneme Sınavı 2
25 soru

Sermaye Piyasası Araçları 1

1
Sermaye Piyasası Araçları 1 Soru Setleri ve Ders Notları
2
Menkul Kıymetler
3
Pay Senetleri – 01
4
Pay Senetleri – 02
5
Pay Senetleri – 03
6
Pay Senetleri – Pay Senetlerinde Halka Arz – 01
7
Pay Senetleri – Pay Senetlerinde Halka Arz – 02
8
Tahviller – 01
9
Tahviller – 02
10
Yatırım Fonları – Türleri
11
Yatırım Fonları – Portföy Sınırlamaları
12
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
13
Vadeli İşlem, Opsiyon Sözleşmeleri
14
Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Karşılaştırması

Yatırım Kuruluşları

1
Yatırım Kuruluşları Soru Setleri ve Ders Notları
2
3
4
5
6
7
Alım Satım Aracılığı Faaliyeti
8
9
10
Halka Aracılık Faaliyeti
11
Saklama Faaliyeti
12
13
14
Müşteri Sınıflaması – Uygunluk Testi
15
Yatırım Kuruluşlarının Yükümlülükleri
16
Yatırım Kuruluşlarında Belge Kayıt Düzeni
17
Türev İşlemlerde Belge ve Kayıt Düzeni – 01
18
Türev İşlemlerde Belge ve Kayıt Düzeni – 02
19
Kredili Alım – Açığa Satış – Ödünç Alma Verme – 01
20
Kredili Alım – Açığa Satış – Ödünç Alma Verme – 02
21
Kredili Alım – Açığa Satış – Ödünç Alma Verme – 03
22
Kredili Alım – Açığa Satış – Ödünç Alma Verme – 04
23
Yatırım Kuruluşları Deneme Sınavı – 1
25 soru
24
Yatırım Kuruluşları Deneme Sınavı – 2
25 soru

Saklama ve Operasyon İşlemleri

1
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Soru Setleri ve Ders Notları
2
Merkezi Takas Kuruluşları Kavramlar
3
Merkezi Takas Kuruluşları Kavramlar – 02
4
Kaydileştirme
5
Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK
6
Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK kayıtları
7
Takas Saklama kuruluşları Haritası
8
Takas ve Saklama Bankası Takasbank
9
Takasbank Teslim Karşılığı Ödeme
10
Takasbank Temerrüt, Teminat
11
Takasbank Disiplin Cezaları
12
Merkezi Karşı Taraf MKT
13
MKT Üyelik, Teminatlar, Temerrüt
14
Portföy Saklama Hizmeti
15
Operasyon İşlemleri ( Pay Piyasası )
16
Operasyon İşlemleri ( Pay Piyasası ) Takas, Temerrüt
17
Operasyon İşlemleri ( Borçlanma Araçları Piyasası ) ISIN Kodu
18
Borçlanma Araçları Piyasası Transfer, Takas, Temerrüt
19
Türev Araçlar Piyasasında Takas, Uzlaşma, Fiziki Teslimat – 01
20
Türev Araçlar Piyasasında Takas, Uzlaşma, Fiziki Teslimat – 02
En az 2 kez tekrar etmeniz gerekmektedir.
Eğitim videolarımızda ve dökümanlarımızda, SPL tarafından hazırlanmış olan eğitim klavuzlarında yazılı olan konuların Düzey 1 lisanslama sınavları için yeterli düzeyde özet bilgilerden oluşmaktadır.
Şu an duyuru yok.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Favorilere Ekle
Kayıtlı: 1280 öğrenci
Süre: 20:00:00
Dersler: 66
Video: 14:25:00
Seviye: Başlangıç