Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Deneme Sınavı Hakkında bilgiler yer alacaktır.

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

1
Sermaye Piyasası Kavramı, Finansal Piyasaların Amacı ve fonksyonları
2
Fonksyonlarına Göre Sermaye Piyasaları, Finansal Piyasaların Unsurları
3
Sermaye Piyasası Kanunu Amacı, Kapsamı ve temel Kavramlar
4
Sermaye Piyasası Araçları
5
Kaydi Sistem MKK, Teminatlar, Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
6
Halk’a Arz ve İhraç, Kamu Aydınlatma Belgeleri, İzahname ve İhraç Belgesi
7
Kamu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk, İhraç ve Halka Açıklık
8
Halk’a Arz Satış Yöntemleri, Fiyat İstikrarını Sağlayıcı Yöntemler
9
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri, Yan Hizmetler, Kitle Fonlaması
10
Yatırım Kuruluşları, Kollektif Yatırım Kuruluşları
11
Kollektif Yatırım Kuruluşları, Yatırım Ortaklıkları, Kira Sertifikaları
12
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
13
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
14
Yatırım Fonları
15
Şemsiye Fon Türleri
16
Fon Portföy Sınırlamaları, Fonun Sona Ermesi, TEFAS
17
Portföy Saklama Hizmeti ve Diğer Sermaye Piyasası Kurumları
18
Borsalar, Piyasa İşleticileri, BİAŞ
19
Kamunun Aydınlatılması, KAP
20
Kurumsal Yönetim
21
Sermaye Piyasası Suçları
22
Sermaye Piyasası Suçları -2
23
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği TSPB
Şu an duyuru yok.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Favorilere Ekle
Kayıtlı: 626 öğrenci
Süre: 03:35:00
Dersler: 23
Video: 02:54:00
Seviye: Başlangıç